Mijn naam is Christel Roest. Vanaf oktober 2020 ben ik met veel enthousiasme gestart bij de praktijk Van Kind tot Ouder. Hiervoor heb ik 10 jaar met plezier gewerkt bij een grote instelling in de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische GGZ). Met name het persoonlijke, professionele en meer kleinschalige karakter heeft er voor mij toe geleid om de overstap naar deze mooie praktijk te maken.

Opleiding

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam volgde ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog kind & jeugd (RINO). Aanvullend heb ik de EMDR basis- en vervolgcursus afgerond (VEN, accent kind en jeugd). 

Over mij:

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen, jeugdigen en hun ouders. 

De doelgroep is hierbij altijd vrij divers geweest, zowel ten aanzien van leeftijd als de problematiek. Bij het intakegesprek probeer ik goed zicht te krijgen in de klacht en de bijbehorende hulpvraag. Deze informatie is helpend om beter te begrijpen wat er speelt en waar we ons in de behandeling op gaan richten. Ik leg het vaak uit in de metafoor van een puzzel; we zoeken de verschillende puzzelstukjes bij elkaar om zo goed mogelijk een totaalbeeld te kunnen vormen en om te kunnen begrijpen wat er gaande is. Door aan de slag te gaan met bepaalde belangrijke ‘puzzelstukjes’, kunnen we met elkaar gaan werken aan verandering.

Bijvoorbeeld in de vorm van (trauma)verwerking, aanpassingen van gedachten en gedrag en/of door het bieden van adviezen aan opvoeders. In mijn manier van werken ben ik altijd op zoek naar de samenwerkingsrelatie, om op een persoonlijke, betrokken en vertrouwde manier stappen met elkaar te gaan maken. Hierbij vind ik humor ook een heel belangrijke en werkzame factor. Ik volg het tempo van de cliënt waarbij ik de cliënt probeer uit te dagen en te motiveren om open te staan voor nieuwe denkwijzen, gedragingen en patronen. Dit kan spannend en moeilijk zijn, wat ik heel goed begrijp. In de sessies bied ik ruimte voor verschillende gevoelens die kunnen spelen. Daarnaast ben ik ook altijd op zoek naar de cliënt zijn eigen sterke kanten, krachten en creativiteit. 

Mijn affiniteit en ervaring ligt veelal bij angst-, dwang- en somberheidsklachten, trauma’s en emotieregulatieproblemen. In de behandeling maak ik o.a. gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en oplossingsgerichte technieken. 

Zoals dat heet, ben ik een ‘echte mug’; geboren en getogen in Haarlem. Ik ben getrouwd en ik heb twee zoons. 

Praktisch:

Voor contact en overleg ben ik het beste bereikbaar via de mail: christel@vankindtotouder.nl 

Registratienummers/ lidnummers:
BIG nummer: 599 224 99 825
AGB-code zorgverlener: 9401 6759
Lidnummer LVVP (Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen): 5244