Ruim 20 jaar ben ik werkzaam binnen de Jeugdhulpverlening en de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Kennemerland. Ik ben gezondsheidszorgpsycholoog, Infant Mental Healthspelcialist en gezins- en relatietherapeut (io.). Daarnaast geef ik onderwijs en supervisie op het gebied van het jonge kind en ouderschap. Naast mijn werkervaring in grote instellingen wil ik mij nu ook gaan richten op de meer kleinschalige cliëntenzorg binnen de praktijk Van kind tot ouder, waar direct, persoonlijk cliëntencontact en korte lijnen met verwijzers en collega’s op de voorgrond staan.

Over mij 

In mijn werk ben ik me bewust van de drempel die mensen soms over moeten voor ze zich aanmelden en ik vind het daarom belangrijk om open, praktisch en perspectiefbiedend te zijn. Het verwerken van nare gebeurtenissen, het doorbreken van patronen of het aanleren van nieuwe vaardigheden zijn vaak voorwaarden voor het (weer) opgang brengen van een gezonde ontwikkeling. In dit proces bied ik een vertrouwd en veilig contact en loop ik graag een tijdje samen op met mensen. 

In mijn werk heb ik me toegespitst op het jonge kind (0-6 jarigen), het ouderschap en trauma en hechting bij kinderen. Veel plezier en ruime ervaring heb ik eveneens in de behandeling van jongeren en (jong)volwassenen met trauma, stemmingsklachten en identiteitsvragen. Bij de behandeling van kinderen en jongeren betrek ik graag andere gezinsleden, zodat de invloed van problemen vermindert en de onderlinge relaties versterkt worden. Ik vind het belangrijk dat mensen weer in verbinding komen met elkaar en wat voor hen belangrijk is. 

In mijn werk gebruik ik (en ben geschoold in) verschillende behandelmethoden, waaronder IMHouder-kindtherapie, EMDR, Cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, oplossingsgerichte therapie en EFT.

Samen met mijn man woon ik in Overveen en we hebben drie zoons.

Praktisch

Emailadres: Ilse@vankindtotouder.nl
BIG registratie GZ-psycholoog: 19923934625
AGB-code zorgverlener: 94104388
Lidnummer DAIMH (Dutch Association Infant Mental Healthspecialist): 247

Aanmeldingen 0 tot 6 jaar

Aanmeldingen van kinderen van 0 tot 6 jaar kunnen bij Ilse haar eigen praktijk worden gedaan. Ilse doet deze behandelingen sinds het voorjaar van 2022 in haar eigen praktijk. 

Zie: https://www.ilselagas.nl