Bij de Oplossingsgerichte Therapie staat niet het probleem maar de gewenste situatie centraal. Je wordt gevraagd om je voor te stellen hoe het leven eruit zou kunnen zien als het probleem er niet meer is. Hierbij worden hulpbronnen en de sterke kanten benut en wordt gezocht naar uitzonderingen, de momenten waarop het probleem zich niet voordoet. Ook kijken we hoe de volgende stappen richting deze gewenste situatie eruit zien. Zo kun je leren om meer te doen van wat werkt, in plaats van te focussen op wat niet werkt.