Begeleiding en behandeling

Heb jij of heeft jouw kind vragen of problemen op een van onderstaande gebieden?

 • (Faal)angst en paniekklachten
 • Dwangklachten
 • Stemmingsklachten (somberheid)
 • Trauma
 • Gedrag
 • Opvoeding
 • Emotieregulatie

We denken graag mee en kunnen begeleiding en behandeling bieden bij deze vraagstukken. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de richtlijnen van de GGZ.

Hierbij maken we gebruik van:

 • Psycho-educatie (advies, voorlichting en informatie over de problemen) voor ouders en/of het kind of de jongere
 • Individuele behandeling (van het kind of de jongere of volwassene met o.a. cognitieve gedragstherapieEMDR en oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken of systeemtherapie
 • Intelligentieonderzoek (WISC-V-NL)

Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden. Soms wil je alleen even overleggen over of je op het goede spoor zit, of alleen antwoord hebben op een aantal concrete vragen. Neem dan contact op via het contactformulier. Na een telefoongesprek, zullen we inschatten of de vragen geschikt zijn voor een eenmalig consult.

Van Kind tot Ouder organiseert ook diverse trainingen en ouderavonden. Neem voor meer informatie contact op via info@vankindtotouder.nl

Met welke problemen kunt u niet terecht bij ‘Van Kind tot Ouder’?

 • Als er uitsluitend leerproblemen zijn 
 • Als er bij aanmelding al een duidelijke vraag ligt voor onderzoek/diagnostiek (wij bieden vooral behandeling)
 • Als er sprake is van een acute crisissituatie 
 • Als één van de ouders of een jongere niet aan de aanmelding wil meewerken 
 • Eetstoornissen
 • Bij ernstige verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische problematiek (bijv. psychose) of ernstig  anti-sociaal gedrag

We vinden het belangrijk dat iemand wordt geholpen op de plek waar ze de beste hulp geboden kan worden voor de problematiek. Soms ben je bij een instelling beter op je plek dan in onze praktijk, bijvoorbeeld als het fijn is wanneer er mensen vanuit verschillende disciplines meekijken. We zullen dan helpen een passende instelling te vinden. Ook komt het voor dat we een consult of co-behandeling doen met een vrijgevestigd psychiater. Bij Samenwerking is meer informatie te vinden over de instellingen en andere vrijgevestigde therapeuten met wie we graag samenwerking. Uiteraard nemen we jouw wens hierin mee.