De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer u ouder bent dan 18 jaar. Er wordt gesproken over Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Praktijk van Kind tot Ouder biedt zowel BGGZ als SGGZ. 

Aan het begin van het traject wordt er een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte en wordt er een behandelproduct gestart. De behandelproducten

  • Kort (maximaal 294 minuten, ongeveer 5 gesprekken)
  • Middel (maximaal 495 minuten, ongeveer 8 gesprekken)
  • Intensief (maximaal 750 minuten, ongeveer 11 gesprekken)

In de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) kan een behandeling langer duren. Uw huisarts maakt een eerste inschatting en zal de verwijzing schrijven die passend is bij uw klachten. Een verwijsbrief is verplicht, op deze pagina staat beschreven aan welke eisen de brief moet voldoen. 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, etc). Indien er geen sprake van een in de DSM 5 beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ. 

Vergoeding met contract

In 2020 hebben we alleen met Zilveren Kruis/Achmea en Multizorg VRZ een contract. Onder deze verzekeraars vallen ook een aantal kleine verzekeraars. Welke dit zijn kunt u hier vinden. Loopt uw verzekering bij een van de verzekeraars waar we een contract mee hebben, dan hoeft u met betrekking tot de vergoeding niets te doen (dit geldt voor zowel de Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ). De rekening wordt rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd. Uw eigen risico (385 euro in 2019 en 2020, dit kan hoger zijn als u heeft gekozen voor premiekorting) wordt altijd eerst ingehouden door uw verzekeraar. De hoogte van uw eigen risico kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Let op: per 2021 hebben we enkel een contract met Zilveren Kruis. Onder Zilveren Kruis vallen de merken; vaPro Life, De Friesland, Interpolis, FBTO, One Underwriting, Kiemer en OZF. De start van de DBC/behandeling is bepalend als het gaat om onder welk jaar de behandeling wordt gedeclareerd. Als de behandeling start in 2020 dan wordt de behandeling gedeclareerd bij de verzekeraar waarbij u in 2020 bent verzekerd. 

Vergoeding zonder contract

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kan de vergoeding die u ontvangt voor de behandeling verschillen. Dit hangt van een aantal factoren af, onder andere van het soort polis. Bij een restitutiepolis ontvangt u meer vergoeding (tot 100%) dan bij een natura polis (60-85%). Wij raden u aan van tevoren met uw verzekeraar te overleggen welk percentage van de behandeling u vergoedt krijgt. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. 

De tarieven in de BGGZ en in de SGGZ worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld. Aan het einde van de behandeling krijgt u een factuur. Deze dient u zelf te voldoen aan ons en kunt u vervolgens gebruiken om in te dienen bij uw verzekeraar. 

Tarieven in de SGGZ: de DBC

De vergoeding van een psychotherapeutische behandeling verloopt via DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Na twaalf maanden of bij het afsluiten van de behandeling wordt berekend, hoe lang (tijd in minuten) de behandeling (inclusief alle gesprekken, overleggen, administratietijd en overige indirecte tijd) tot dan toe heeft geduurd. Deze tijd, in combinatie met de diagnosecode, levert een prijs op.

Tarieven Basis GGZ

Hieronder vindt u de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde maximum tarieven voor de Basis GGZ van 2019. Indien u geen verzekering heeft bij Zilveren Kruis Achmea of Multizorg VRZ, factureren we aan u de onderstaande tarieven: 

  • Basis GGZ Kort (294 minuten maximaal) € 507,62
  • Basis GGZ Middel (495 minuten maximaal) € 864,92
  • Basis GGZ Intensief (750 minuten maximaal) € 1356,25
  • Onvolledig behandeltraject (maximaal 2 sessies) € 207,19

De zorgzwaarte kan, mocht dat nodig zijn, gedurende de behandeling nog worden aangepast. 

Afzeggen afspraken

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.