De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer u ouder bent dan 18 jaar. Er wordt gesproken over Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Praktijk van Kind tot Ouder biedt tot 31-12-2018 alleen Basis GGZ, vanaf 2019 is er ook behandeling in de SGGZ mogelijk. 

Aan het begin van het traject wordt er een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte en wordt er een behandelproduct gestart. Er bestaan diverse behandelproducten binnen de Basis GGZ:

  • Kort (maximaal 294 minuten, ongeveer 5 gesprekken)
  • Middel (maximaal 495 minuten, ongeveer 8 gesprekken)
  • Intensief (maximaal 750 minuten, ongeveer 11 gesprekken)

In de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) kan een behandeling langer duren. Uw huisarts maakt een  eerste inschatting en zal de verwijzing schrijven die passend is bij uw klachten. Wij kijken bij de intake of de behandeling haalbaar is binnen de Basis GGZ. Een verwijsbrief is verplicht, op deze pagina staat beschreven aan welke eisen de brief moet voldoen. 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, etc). Indien er geen sprake van een in de DSM 5 beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ. 

Let op: per 2019 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars meer contracten. Met Zilveren Kruis Achmea en Multizorg VRZ hebben we nog wel een contract. Hieronder vallen ook allerlei kleinere verzekeringen. Of uw (toekomstige) verzekering hieronder valt kunt u hier vinden. Binnenkort zal hier wat meer informatie komen te staan over onze redenen om de contracten met zorgverzekeraars af te bouwen. 

We raden u aan om een restitutiepolis te nemen, dan wordt de behandeling ook als u niet bij een van de bovenstaande verzekeringen bent aangesloten alsnog volledig vergoed. U dient dan zelf de rekening in bij uw verzekeraar en u betaalt direct aan ons. Als u een budget- of naturapolis heeft dan wordt 65 tot 80% van de behandeling vergoed. Na afronding van het behandeltraject wordt een geheel behandelproduct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Er worden dus geen losse gesprekken gedeclareerd. Voor vergoeding via de restitutie-, budget- of naturapolis gelden dezelfde voorwaarden als voor voor de gecontracteerde zorg (zie eerste alinea van het onderdeel vergoeding en de informatie over verwijzing). 

U kunt er uiteraard ook voor kiezen de behandeling volledig zelf te betalen. Wij factureren dan aan u een bedrag van 95 euro per sessie (een sessie duurt 45 minuten).

Of uw behandeling direct of indirect wordt vergoed door de verzekeraar, het eigen risico wordt altijd aangesproken (385 euro in 2018). Het eigen risico kan hoger zijn in ruil voor premiekorting. Ga dit altijd na bij uw zorgverzekeraar. 

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn maximale tarieven vastgesteld. 

  • Basis GGZ Kort (294 minuten maximaal) € 507,62
  • Basis GGZ Middel (495 minuten maximaal) € 864,92
  • Basis GGZ Intensief (750 minuten maximaal) € 1356,25
  • Onvolledig behandeltraject (maximaal 2 sessies) € 207,19

De zorgzwaarte kan, mocht dat nodig zijn, gedurende de behandeling nog worden aangepast. 

Afzeggen afspraken

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.