Het zorgprestatiemodel

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder valt onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet wanneer je 18 jaar of ouder bent.

De huisarts maakt een eerste inschatting en zal de verwijzing schrijven die passend is bij jouw klachten. Een verwijsbrief is verplicht, op deze pagina staat beschreven aan welke eisen de brief moet voldoen. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, etc). Indien er geen sprake van een in de DSM 5 beschreven stoornis blijkt te zijn, wordt u terugverwezen naar de huisarts of naar de POH GGZ.

Vergoeding Zilveren Kruis/Achmea (met contract)

Onze praktijk heeft een contract met de zorgverzekeraars die onder de koepel vallen van Zilveren Kruis/Achmea (De Friesland, Interpolis, FBTO, Zilveren Kruis Ziezo, Pro Life). Dit betekent dat wij maandelijks de declaratie indienen bij je zorgverzekeraar en dat de zorgverzekeraar aan ons betaalt. Het eigen risico wordt altijd eerst aangesproken als je dit nergens anders voor hebt gebruikt. Hiervan ontvang je een factuur van je verzekeraar. Het eigen risico bedraagt 385 euro in 2024, dit kan hoger zijn als je hebt gekozen voor premiekorting. 

Vergoeding overige zorgverzekeraars (contractvrij)

Met alle andere zorgverzekeraars (behalve Zilveren Kruis/Achmea) hebben wij geen contract. Dit betekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen. Welk deel je zelf moet betalen hangt af van de verzekeraar en het soort polis dat je hebt gekozen (budget-, natura of restitutiepolis). Om onverwachte kosten te voorkomen raden we je aan om voorafgaand aan de aanmelding zelf contact op te nemen met je verzekeraar. Maandelijks ontvang je van ons de factuur die je zelf dient te betalen. Deze factuur kun je ook gebruiken om in te dienen bij je zorgverzekeraar voor je vergoeding.  Het eigen risico wordt altijd eerst aangesproken als je dit nergens anders voor hebt gebruikt. Het eigen risico bedraagt 385 euro in 2024, dit kan hoger zijn als je hebt gekozen voor premiekorting.

Let op: in 2024 schrappen veel verzekeraars de restitutiepolis, bekijk deze link voor meer informatie 

De tarieven in de geestelijke gezondheidszorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het NZA-tarief is afhankelijk van de hoeveelheid minuten direct contact, van de discipline van de behandelaar en van het soort contact (diagnostisch- of behandelcontact). De indirecte-/administratietijd is in het tarief verwerkt. E-mail en telefonisch contact vallen onder directe tijd en worden ook als zodanig in rekening gebracht. 

De tarieven (in 2023) van de meest gebruikte activiteiten in de praktijk zijn: 

Intake/diagnostiek 60 minutenGZ-psycholoog: € 163,37
Psychotherapeut: € 187,62
Behandelcontact 45 minutenGZ-psycholoog: € 120,99

Psychotherapeut: € 139,38

Klik hier voor overige geldende NZA-tarieven

Afzeggen afspraken

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.