Aanmelding en verwijzing

Op de homepage van de website staan de actuele wachttijden vermeld. 

Verwijzing naar de praktijk vindt plaats via uw huisarts of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vervolgens kunt hier uw contactgegevens doorgeven. Wij streven ernaar om binnen vier werkdagen contact met u op te nemen. Er wordt meestal eerst een telefonische screening gedaan. Als de eerste inschatting is dat u bij ons op het juiste adres bent wordt een intakegesprek ingepland. Wij sturen u dan een aanmeldformulier toe die u kunt invullen en samen met een scan van de verwijsbrief van de huisarts naar ons kunt sturen via een beveiligde e-mailverbinding (u krijgt van ons de link). 

Eisen verwijsbrief

De verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen: 

  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer staan vermeld
  • Er staat een handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer op
  • De verwijzing is geschreven maximaal zes maanden vóór de eerste afspraak en minimaal op de datum van de eerste afspraak
  • Op de verwijzing staat dat het gaat om een verwijzing naar de (generalistische) BasisGGZ 
  • Op de verwijzing wordt gebruikgemaakt van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport); vermoeden op een DSM benoemde stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten. 

Indien de verwijsbrief niet aan (één van) deze eisen voldoet kunt u contact opnemen met uw huisarts. 

Intake 

In de intake wordt het probleem samen met u in kaart gebracht. Afhankelijk van het probleem, de hulpvraag en de leeftijd van de cliënt, vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt en/of de ouders. Uw hulpvraag staat hierbij centraal. Ook moeten er bij de intake wat praktische dingen geregeld en doorgesproken worden. Vanwege de identificatieplicht is het belangrijk dat u een legitimatiebewijs meeneemt van uzelf of van uw kind, afhankelijk van wie wordt aangemeld (zie ook: uitleg over de identificatieplicht op rijksoverheid.nl). Mocht er eerder onderzoek zijn gedaan en/of eerdere hulpverlening zijn geweest dan is het handig als u de verslaglegging daarvan meeneemt naar het intakegesprek. 

Soms is het zo dat we na een intakegesprek (of later in het proces) concluderen dat u beter op uw plek bent ergens anders. Meer informatie hierover kunt u vinden onderaan deze pagina

Na de intakefase en aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

Na de intake

Aanvullend op de intake kan er diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, de (jong-)volwassene of het gezin.
Hierna wordt besproken hoe het probleem behandeld kan worden. De afspraken hierover worden in een behandelplan vastgelegd. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen en de leeftijd van de cliënt(en) wordt bepaald met wie de afspraken zullen plaatsvinden: met u, het kind, de ouders, het gezin of in wisselende samenstelling. Onder Aanbod kunt u meer informatie vinden over diagnostiek en behandeling. 

ROM metingen

Binnen de praktijk wordt er gebruik gemaakt van ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit betekent dat er vragenlijsten worden ingevuld om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren. U krijgt in elk geval bij de start en bij afsluiting van de behandeling een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst wordt gestuurd via een online systeem wat direct is gekoppeld aan ons softwaresysteem. Voordat u de eerste keer een vragenlijst kunt invullen moet u een wachtwoord aanmaken. Vervolgens kunt u bij eventuele volgende vragenlijsten met uw email adres en wachtwoord inloggen.