Merk je dat je emotioneel sterker op iets reageert dan nodig? Ben je altijd heel streng voor jezelf en voel je je daardoor geremd? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag?

Schematherapie helpt je om inzicht te krijgen in de oorsprong van je gedrag en dit te veranderen.

Veel patronen in ons gedrag zijn vroeg in ons leven ontstaan, bijvoorbeeld in het gezin waarin we opgroeiden of door andere ervaringen in onze jeugd. Deze patronen zijn zo vertrouwd en zo automatisch, dat ze je eigenlijk niet meer opvallen. Ze kunnen je echter wel belemmeren in je leven en in de dingen die je wilt bereiken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je vroeger hebt geleerd om gevoelens niet te veel te laten zien. Je houdt emoties weg, maar weet daardoor ook niet goed wat je voelt, wilt en nodig hebt.

Schematherapie helpt je om belemmerende patronen te herkennen en waar nodig bij te sturen. Je leert voelen wat voor behoeften je hebt en je leert daar op een gezondere manier voor op te komen.

Meer informatie over schematherapie is te vinden op deze website