Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor cliënten tot 18 jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Er is een verwijsbrief van de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig (voor eisen die gesteld worden aan de verwijsbrief zie Werkwijze). 

We krijgen als psycholoog van de gemeente altijd 2 gesprekken de tijd om een goede inschatting te kunnen maken of er sprake is van vermoeden van psychische klachten in de vorm van een diagnose. Deze twee gesprekken krijgt u altijd vergoed.

Als er geen psychische stoornis speelt, maar er wel klachten zijn, kun u zich wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG). Het CJG biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij diverse soorten klachten (ook bij scheidings- en gezinsproblematiek). U kunt ook bij de praktijk blijven, in dat geval wordt de behandeling niet vergoed (zie onderstaand voor meer informatie daarover).

Praktijk Van Kind tot Ouder heeft een contract met Haarlem en de meeste omringende gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) in de Basis GGZ. De Basis GGZ houdt in dat we maximaal 17,5 uur de tijd hebben voor een behandeling. Dit is inclusief intake en administratietijd. Daarnaast bieden wij gespecialiseerde GGZ aan (waarbij meer tijd is voor de behandeling en meer complexe problematiek behandeld wordt). 

Zelf betalen: 

Het kan zo zijn dat u de diagnostiek of behandeling van uw kind zelf wilt betalen of dat de problematiek niet valt onder de door de gemeente vergoede zorg. Als dit het geval is dan factureren we 104,40 euro per uur (gemeentelijk tarief BasisGGZ 2023). Onder diagnostiek valt bijvoorbeeld intelligentieonderzoek (WISC-V) inclusief verslag en adviesgesprek of overige diagnostiek (bijvoorbeeld een schoolobservatie). De prijs van diagnostiek is afhankelijk van het aantal uur (inclusief uitwerktijd). Voor behandelsessies van drie kwartier wordt een kwartier administratietijd gerekend (totaal: één uur per sessie). Een intake duurt over het algemeen een uur en daarbij komt een half uur administratietijd. De genoemde tijden zijn richttijden, samen met de behandelaar wordt dit na aanmelding concreter besproken. 

Afzeggen afspraken:

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij de gemeente.