Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor cliënten tot 18 jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Er is een verwijsbrief van de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin nodig (voor eisen die gesteld worden aan de verwijsbrief zie Werkwijze). 

We krijgen als psycholoog van de gemeente altijd 2 gesprekken de tijd om een goede inschatting te kunnen maken of er sprake is van vermoeden van psychische klachten in de vorm van een diagnose. Deze twee gesprekken krijgt u altijd vergoed.

Als er geen psychische stoornis speelt, maar er wel klachten zijn, kun u zich wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG). Het CJG biedt hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij diverse soorten klachten (ook bij scheidings- en gezinsproblematiek). U kunt ook bij de praktijk blijven, in dat geval wordt de behandeling niet vergoed.

Praktijk Van Kind tot Ouder heeft een contract met Haarlem en de meeste omringende gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) in de Basis GGZ. De Basis GGZ houdt in dat we maximaal 17 uur de tijd hebben voor een behandeling. Dit is inclusief intake en administratietijd. Daarnaast bieden wij gespecialiseerde GGZ aan (waarbij meer tijd is voor de behandeling en meer complexe problematiek behandeld wordt). 

Overige tarieven (indien de diagnostiek geen onderdeel is van een traject en u zelf gaat betalen):

  • Intelligentieonderzoek (o.a. WISC-III): €495,00 (inclusief verslag en adviesgesprek)
  • Overige diagnostiek (schoolobservaties, sociaal-emotioneel onderzoek, etc.): prijs afhankelijk van het aantal uur.

Mocht u de behandeling van uw kind zelf willen betalen dan factureren we 95 euro per sessie (een sessie duurt 45 minuten). 

Afzeggen afspraken:

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.