We hebben bij Van Kind tot Ouder in hoofdlijnen dezelfde ideeën over therapie en praktijkvoering. Waar we van elkaar verschillen, vullen we elkaar aan. We overleggen onderling om te kijken bij wie de aanmelding het beste past en wie er het snelst plek heeft.

Mochten we toch denken dat je bij ons niet op het beste adres bent, dan beschikken we over een groot netwerk en kunnen we goed meedenken waar en bij wie je hulpvraag het beste past.

Team

Kinderpsycholoog-psychotherapeut
Lonneke van Deursen
Psychotherapeut/GZ Psycholoog K&J/ Kinder- en jeugdpsycholoog

Na mijn studie ‘Kinder- en Jeugdpsychologie’ aan de VU in Amsterdam volgde ik, Lonneke van Deursen (1979), de tweejarige opleiding ‘Behandeling kinderen en jeugdigen en ouderbegeleiding’ aan de Rino te Amsterdam. Hierna volgde ik de postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog met accent Kinder&Jeugd en de opleiding tot European Practitioner EMDR (K&J en volwassenen). 

Lees meer

E-mail: lonneke@vankindtotouder.nl

GZ-psycholoog-orthopedagoog
Jori Olofsen
GZ psycholoog K&J / Orthopedagoog/ Cognitief gedragstherapeut VGCt®/EMDR practitioner

Mijn naam is Jori Olofsen (1987). Vanaf eind 2015 werk ik in de praktijk. Vanaf november 2017 ben ik volledig overgestapt naar het werken als vrijgevestigde. Van oorsprong ben ik orthopedagoog, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik gestart met het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT® en EMDR therapeut. 

Lees meer

E-mail: jori@vankindtotouder.nl

GZ-psycholoog-orthopedagoog
Karen van de Ven
GZ Psycholoog / Orthopedagoog

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, heb ik in 2012 de GZ-opleiding kind en jeugd (Rino) afgerond. Aanvullend heb ik in 2014 de EMDR basiscursus gedaan en in januari rond ik de vervolg EMDR af. Als GZ-psycholoog heb ik brede ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen en jongeren bij een GGZ polikliniek in Amsterdam (9 jaar) en IJmuiden (1,5 jaar).

Lees meer

E-mail: karen@vankindtotouder.nl

Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog
Floortje Aschermann
Psychotherapeut/GZ-psycholoog

Binnen de Praktijk van Kind tot Ouder ben ik vanaf april 2019 werkzaam als zelfstandig Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog. Ik bied hier voornamelijk specialistische behandelingen (S-GGZ) en incidenteel ook behandelingen voor de Basis ofwel Generalistische GGZ (G-GGZ). 

Lees meer

E-mail: floortjeaschermann@vankindtotouder.nl

Christel Roest
GZ-psycholoog/Orthopedagoog

Mijn naam is Christel Roest. Vanaf oktober 2020 ben ik met veel enthousiasme gestart bij de praktijk Van Kind tot Ouder. Hiervoor heb ik 10 jaar met plezier gewerkt bij een grote instelling in de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische GGZ). Met name het persoonlijke, professionele en meer kleinschalige karakter heeft er voor mij toe geleid om de overstap naar deze mooie praktijk te maken.

Lees meer

E-mail: christel@vankindtotouder.nl

Annemarie Boevé, systeemtherapeut
Annemarie Boevé
Gezins- en relatietherapeut

Ik ben Annemarie Boevé, geboren in 1966 en sinds april 2019 op woensdag aan het werk bij van Kind tot Ouder als gezins- en relatietherapeut. Daarnaast werk ik nog drie dagen in de specialistische jeugdgezondheidszorg in Den Haag. 

Lees meer

E-mail: info@droomgetij.nl

Fleur Barnasconi
GZ-psycholoog/Orthopedagoog

Ik ben Fleur Barnasconi (1984) en werk sinds november 2020 met veel plezier op de maandag voor Van Kind tot Ouder. Daarnaast werk ik 3 dagen bij een grote instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam (specialistische GGZ). Ik ben GZ-psycholoog en EMDR-therapeut.

Lees meer

E-mail: fleur@vankindtotouder.nl

Ilse Lagas
GZ-psycholoog/IMH-specialist

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam binnen de Jeugdhulpverlening en de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Kennemerland. Ik ben gezondsheidszorgpsycholoog, Infant Mental Healthspelcialist en gezins- en relatietherapeut (io.). Daarnaast geef ik onderwijs en supervisie op het gebied van het jonge kind en ouderschap.

Lees meer

E-mail: ilse@vankindtotouder.nl

Marijke Trossel
Orthopedagoog/GZ-psycholoog

Mijn naam is Marijke Trossel. Sinds 1 september 2021 werk ik bij de praktijk “Van Kind tot Ouder”.

Ik ben al tientallen jaren werkzaam als orthopedagoog/GZ-psycholoog. In mijn loopbaan heb ik brede ervaring opgedaan met diagnosticeren en het behandelen van kinderen en jongeren met diverse psycho-sociale problemen. 

Lees meer

E-mail: marijke@vankindtotouder.nl