Heeft u een klacht over ons of de behandeling, bespreek dit dan in eerste instantie met ons. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de LVVP (voor Lonneke, Jori en Christel), de NvGZp (voor Karen, Fleur, Floor en Ilse) of SCAG (voor Annemarie)