Op deze pagina vind je websites van onze directe collega's en anderen met wie we graag samenwerken of naartoe doorverwijzen. 

Praktijken en collega's bij ons in het pand: 

Collega's in de regio:

Het komt voor dat we adviseren elders hulp te zoeken. De reden hiervoor kan zijn dat een andere praktijk/aanbieder meer expertise heeft op een bepaald gebied of ander soort hulp biedt. Soms combineren we een behandeling bij ons met een traject bij een van deze praktijken/aanbieders. 

We werken samen in een netwerk van vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters in de regio die zich op kinderen en jeugdigen richten (zowel Basis- als Specialistische GGZ). Zie ook www.0tot23.com

Voor een therapeut voor volwassenen binnen de specialistische GGZ kun je naast de website van 0tot23 (veel therapeuten behandelen ook volwassenen) kijken op de website van Rondom Psychotherapie

Ook willen we je graag een aantal boekentips geven en kun je via de volgende link handige hulpgevende en informatieve websites vinden.